SprayWare®


SprayWare® jest zbiorem narzędzi i zasobów informacji opracowanych dla ułatwienia doboru odpowiedniej dyszy i optymalizacji systemu.

Kalkulator przepływu: używany do ustalania wartości przepływu dowolnej dyszy w dowolnym ciśnieniu pracy. Kalkulator oblicza na podstawie podanego rodzaju dyszy, obecnego ciśnienia i przepływu, pożądanego ciśnienia lub przepływu.

Pokrycie strumienia: pozwala ustalić pokrycie strumieniem z dyszy przy danej wysokości i kącie rozpylenia. Pozwala tez ustalić wymagany kąt rozpylenia by zapewnić pożądane pokrycie z danej wysokości lub samą wysokość strumienia aby przy danym kącie zapewnić pożądane pokrycie.

Dobór dysz SprayDry®: Znajdź właściwą dysze SprayDry®, która zapewni wymaganą wydajność. Wprowadź wielkość przepływu, ciśnienie i ciężar właściwy cieczy.

Kalkulator straty ciśnienia: oblicza stratę ciśnienia na armaturze. Należy wybrać rodzaj i typ armatury, wymiary, następnie określić chropowatość ścianki, dane cieczy i przepływu. Na wejściu otrzymujemy wartość straty ciśnienia na armaturze.

Kalkulator dysz mieszających: wskazuje rozmiar i ilość dysz mieszających wymaganych dla danej konfiguracji zbiornika, objętości cieczy i ilości cykli mieszania. 

Kalkulator zużycia dysz: Poznaj koszty generowane przez nadmiernie zużyte dysze. Przekonaj się o ich wpływie na wynik finansowy.