Walcz skutecznie z bakteriami i wirusami stosując najlepsze rozwiązania w dziedzinie rozpylania.


MYCIE i DEZYNFEKCJA

Właściwy dobór dysz jest fundamentem skutecznej aplikacji środków myjących i dezynfekujących.

OCHRONA POWIERZCHNI

Efektywność działania środka dezynfekującego zależy przede wszystkim od dokładności jego naniesienia na powierzchnię. Mając na względzie wysokie koszty cieczy oraz problemy z dostępnością w warunkach epidemii, bardzo ważne jest jej optymalne zużycie.

Optymalizacja polega na doborze odpowiedniej dyszy mając na względzie następujące parametry:

  • Kształt strumienia zapewniający dokładne naniesienie w określone miejsca
  • W instalacjach: Ilość oraz rozmieszczenie dysz dla uzyskania równomierności naniesienia
  • Wydajność dyszy pod kątem zmniejszenia zużycia i strat: aplikacja tylko niezbędnej ilości płynów.
  • Odporność materiału wykonania dyszy na ciecz i środowisko pracy

Przykładowe zastosowania:

OCHRONA POMIESZCZEŃ

Zabezpieczenia całych pomieszczeń to czasochłonna i kosztowna czynność, wymagająca zaangażowania pracowników lub wynajęcia specjalistycznych firm. Ludzie wykonujący te prace narażeni są na negatywne oddziaływanie środków chemicznych, niebezpiecznych dla skóry i układu oddechowego. Zastosowanie odpowiednio dobranych dysz umożliwi przeprowadzenie procesu mycia i dezynfekcji w sposób bezpieczny i samoczynny – bez udziału człowieka w otoczeniu oddziaływania środków chemicznych. 

Przykładowe zastosowania:

 

Skontaktuj się z Nami i dobierz najlepsze rozwiązanie dla Twojej aplikacji