Precyzyjna aplikacja środków smarujących minimalizuje ilość odpadów oraz zwiększa możliwości produkcyjne


SYSTEM SMAROWANIA AUTOJET

Systemy smarowania natryskowego AutoJet zapewniają dozowanie odpowiedniej ilości cieczy w sposób precyzyjny - minimalizując straty środka smarnego. Dostępnych jest wiele konfiguracji systemów natryskowych pod względem stopnia automatyzacji, sposobu sterowania czy złożoności układu. Określona technologia rozpylania oraz ostateczna wersja systemu jest dobierana indywidualnie na etapie testów czy ustaleń technicznych.

KORZYŚCI

  • Większość systemów obejmuje zastosowanie Precyzyjnej Kontroli Rozpylania AutoJet dla zapewnienia równomiernego dozowania przy zmiennej prędkości podawania
  • Redukcja zużycia środków smarujących dzięki precyzyjnemu aplikowaniu odpowiedniej ilości
  • Automatyczna kontrola włączania/wyłaczania dysz zapobiega kapaniu i wyciekom powodującym problemy jakościowe
  • Precyzyjne rozpylanie oraz redukcja mgły olejowej zwiększa oszczędności oraz bezpieczeństwo pracy ludzi/li>
  • Wide range of system configurations for use with low or high viscosity lubricants
  • Szeroka gama konfiguracji systemu do stosowania z smarami o niskiej lub wysokiej lepkości

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Chętnie porozmawiamy o korzyściach, jakie mogą przynieść Państwu Nasze rozwiązania