Automatyczna regulacja wydajności natryskiwania do zmiennych warunków roboczych


STEROWNIK AUTOJET MODEL 2250+

Sterownik AutoJet Model 2250+ umożliwia automatyczną regulację natrysku w oparciu o dane zewnętrzne, w tym monitorowanie i reakcję na zmiany procesu, takich jak zmiana prędkości linii. System 2250+ dostępny jest w wersji panelu sterowniczego do montażu naściennego, lub kompletnego urządzenia rozpylającego w wersji mobilnej i stacjonarnej

KORZYŚCI

  • Dokładna regulacja czasu i wydajności automatycznych dysz natryskowych w celu dokładnej aplikacji cieczy na obiekty w ruchu
  • Bieżąca kontrola zmiennych rozpylania – praca w pętli zamkniętej
  • Możliwość dużej częstotliwości pracy dysz
  • Automatyczne cykle mycia układu
  • Łatwe zadawanie parametrów rozpylania
  • Automatyczna kontrola ciśnienie cieczy, ciśnienia powietrza atomizującego i ciśnienia powietrza osłonowego, celem zapewnienia stałych warunków rozpylania
  • Utrzymanie parametrów rozpylania przy zmiennej wydajności dysz – możliwe przy zastosowaniu dysz PulsaJet®
  • Kontrola wydajności układy pozwala na szybką detekcję zatkanej dyszy
  • Informacja o alarmie lub automatyczne wyłączenie w przypadku określonych usterek
  • Integracja z istniejącą infrastrukturą produkcyjną

Dobór systemu i informacje szczegółowe - Zapraszamy do kontaktu.